Privacyverklaring

ALGEMEEN

Voor ons bij Equestrian Stockholm AB met bedrijfsnummer 559019-2547 (“Equestrian Stockholm”, “wij”, “ons/onze” of “ons”) is het belangrijk dat uw persoonlijke gegevens op een veilige manier worden behandeld in overeenstemming met de regels van de gegevensbescherming, The General Data Protection Regulation (GDPR). Equestrian Stockholm is verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens en is er verantwoordelijk voor dat dit gebruik in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving. 

Wij moedigen u aan de informatie zorgvuldig te lezen. Als u vragen hebt over de manier waarop met uw persoonsgegevens wordt omgegaan, kunt u altijd contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u aan het eind van het beleid. 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ EN WANNEER VERZAMELEN WIJ DIE? 

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u een aankoop doet via onze website, een gebruikersaccount aanmaakt, contact opneemt met onze klantendienst of wanneer u onze website bezoekt. Dergelijke persoonsgegevens omvatten uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres, website gebruik en alle andere informatie die u vrijwillig aan ons opgeeft. 

DOEL, RECHTSGRONDSLAG EN BEWAARTERMIJN

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden van de verwerking, of zo lang als wij op grond van de wet, bijvoorbeeld de boekhoudwet, verplicht zijn om ze te bewaren. 

Kopen op onze website 

Doel: Wij behandelen uw persoonsgegevens om uw bestelling te verwerken en te leveren en om u informatie te kunnen geven over uw levering en/of eventuele retourzendingen en klachten.
Rechtsgrondslag: contract.
Bewaartermijn: 36 maanden na uw aankoop. 

Terug in voorraad functie 

Doel: Als u ervoor gekozen hebt uw e-mailadres te registreren om te weten te komen wanneer een product weer in voorraad is, verwerken wij uw persoonsgegevens om u automatisch een e-mail te sturen wanneer het product weer in voorraad is.
Rechtsgrondslag: toestemming.
Bewaartermijn: de gegevens worden bewaard tot u uw toestemming intrekt of gedurende maximaal 36 maanden. 

Een gebruikersaccount aanmaken 

Doel: Wij verwerken uw persoonsgegevens om uw gebruikersaccount in te stellen en te beheren, die kan worden aangemaakt bij de kassa wanneer u uw aankoop doet.
Rechtsgrondslag: contract.
Bewaartermijn: de gegevens worden bewaard voor de duur van de contract overeenkomst, en tot 12 maanden na de beëindiging of het verlopen van de overeenkomst. 

Contact opnemen met onze klantendienst 

Doel: Wanneer u contact met ons opneemt via e-mail, chat, telefoon of sociale media, verwerken wij uw vrijwillig opgegeven gegevens om u hulp te kunnen bieden en uw vragen te kunnen beantwoorden. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om verzoeken van u via onze klantenservice te behandelen, via e-mail, onze chatfunctie, telefoon en sociale media.
Rechtsgrondslag: contract.
Bewaartermijn: 36 maanden vanaf de beëindiging van de betreffende zaak. 

Direct marketing (e-mail, sms en sociale media) 

Doel: Wij verwerken uw persoonsgegevens om remarketing via e-mail, sms en sociale media uit te voeren.
Rechtsgrondslag: voor algemene en gesegmenteerde marketing, zogenaamde profilering, informatie en aanbiedingen, baseren wij onze verwerking op een belangenafweging waarbij wij van mening zijn dat ons belang zwaarder weegt dan uw belang bij de bescherming van uw persoonsgegevens.
Bewaartermijn: u kunt ons altijd verzoeken te stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. U kunt zich afmelden voor onze e-mails rechtstreeks in onze e-mailnieuwsbrieven, sms-berichten of door contact op te nemen met onze klantendienst. 

Bezoek onze website 

Doel: Wanneer u onze website gebruikt, verwerken wij uw persoonsgegevens om onze website te verbeteren, het gebruikersgedrag te analyseren en voor remarketing via sociale media en andere display-netwerken.
Rechtsgrondslag: toestemming.
Bewaartermijn: lees meer in het hoofdstuk over cookies. 

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden of stukjes informatie die op uw computer of mobiele apparaat (bijv. smartphone of tablet) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Met de meeste browsers kunt u cookies blokkeren via hun instellingen. Het gebruik van cookies is echter noodzakelijk om ons in staat te stellen bepaalde functies te bieden, en als u ervoor kiest cookies te weigeren, kan de functionaliteit van de website beperkt zijn. Wij gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om basisfunctionaliteit op onze site te bieden en om te analyseren hoe onze site wordt gebruikt. Wij delen ook informatie over de manier waarop u onze site gebruikt met onze partners op het gebied van sociale media, reclame en analyse. 

De gewone cookies kunnen worden onderverdeeld in twee hoofdtypes met verschillende bewaartijden: 

  • Permanente cookies, die gedurende een bepaalde periode op de computer van de bezoeker blijven. 
  • Sessie-cookies, die tijdelijk in het geheugen van de computer worden opgeslagen terwijl een bezoeker op een website is. Sessie-cookies verdwijnen wanneer u uw browser sluit. 

Bekijk de specificatie van onze cookies, inclusief bewaartijd

UW RECHTEN 

U hebt bepaalde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in het volgende gedeelte. Toegang tot uw persoonsgegevens – u hebt het recht om bevestiging te krijgen of wij uw persoonsgegevens verwerken en ook een uittreksel van de gegevens die worden verwerkt. Verzoek om rectificatie – u hebt het recht incorrecte gegevens te laten corrigeren. Verzoek om wissen – u hebt het recht om uw gegevens in bepaalde omstandigheden te laten wissen. Bezwaar tegen verwerking op basis van onze belangenafweging – u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, of om de verwerking te laten beperken. Recht op gegevensoverdraagbaarheid – u hebt het recht te verzoeken dat uw persoonsgegevens door ons aan een ander bedrijf, een andere autoriteit of een andere organisatie worden overgedragen. Dit recht is beperkt tot gegevens die u zelf aan ons hebt doorgegeven. 

MET WIE MOETEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS EVENTUEEL DELEN? 

Om de doeleinden van onze verwerking van uw persoonsgegevens te bereiken, kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met verschillende dienstverleners. De dienstverleners mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies en deze mogen niet voor hun eigen doeleinden worden gebruikt. Om u de betaalmethoden van Klarna te kunnen aanbieden, kunnen wij bij de kassa uw persoonlijke gegevens in de vorm van contact- en bestelinformatie met Klarna delen, zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor de betaalmethoden, en deze voor u op maat kan maken.

Uw persoonlijke gegevens die worden gedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met Klarna’s eigen informatie over gegevensbescherming. Wij maken gebruik van verschillende logistieke dienstverleners om uw bestelling te verwerken en te administreren. Verder kan het nodig zijn dat wij onze leveranciers toegang geven tot uw persoonsgegevens wanneer zij namens ons diensten verrichten, voornamelijk wanneer zij ondersteuning en onderhoud van IT-systemen, opslagdiensten en marketing verzorgen.

CONTACTGEGEVENS 

Als u vragen hebt over ons privacybeleid, of over onze verwerking van uw persoonsgegevens, het gebruik van cookies, of als u een beroep wilt doen op een van uw rechten op grond van de toepasselijke privacywetgeving, kunt u contact met ons opnemen via: [email protected].