Integritetspolicy

Allmänt

För oss på Equestrian Stockholm AB med organisationsnummer 559019-2547 (“Equestrian Stockholm”, “vi”, “vår/vårt/våra” eller “oss”) är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och säkert sätt enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation).
Equestrian Stockholm är personuppgiftsansvarig för användningen av dina personuppgifter och ansvarar för att användningen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.
Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av policyn.

Vilka personuppgifter samlar vi och när gör vi det?

Vi samlar in personuppgifter när du genomför ett köp via vår webbplats, skapar ett användarkonto, kontaktar vår kundsupport eller när du besöker vår webbplats. Till sådana personuppgifter räknas namn, adress, e-postadress, telefonnummer, IP-adress, webbplatsanvändning samt annan information som du frivilligt lämnar till oss.

Ändamål, rättslig grund och lagringstid

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med hanteringen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag t. ex. bokföringslagen.

Köp på vår webbplats

Ändamål: Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera och leverera din beställning samt för att kunna ge dig information om din leverans och/eller eventuella returer och reklamationer.
Rättslig grund: Avtal.
Lagringstid: 36 månader efter ditt köp.

Åter i lager funktion

Ändamål: I det fall du valt att registrera din e-postadress för att få reda på när en produkt åter finns i lager så behandlar vi dina personuppgifter för att kunna skicka dig ett automatiskt e-postmeddelande när produkten åter finns i lager.
Rättslig grund: Samtycke
Lagringstid: Uppgifterna sparas tills du återkallar ditt samtycke eller som längst i 36 månader.

Skapande av användarkonto

Ändamål: Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna upprätta och administrera ditt användarkonto som är möjligt att skapa i kassan när du genomför ditt köp.
Rättslig grund: Avtal
Lagringstid: Uppgifterna sparas under hela avtalsförhållandet och upp till 12 månader från det att avtalet sades upp eller avslutades.

Kontakt med vår kundsupport

Ändamål: När du kontaktar oss via via e-post, chatt, telefon eller sociala medier så behandlar vi dina frivilligt lämnade uppgifter för att kunna erbjuda dig hjälp och svara på dina frågor. Vi använder dina personuppgifter för att hantera förfrågningar från dig via vår kundservice, via e-post, vår chattfunktion, telefon och sociala medier.
Rättslig grund: Avtal
Lagringstid: 36 månader från det att respektive ärendet har fått en slutgiltig lösning.

Direktmarknadsföring (e-post, sms och sociala medier)

Ändamål: Vi behandlar dina personuppgifter för att göra återmarknadsföring via e-post, sms och sociala medier.
Rättslig grund: För allmän och segmenterad marknadsföring s.k. profilering, information och erbjudanden baserar vi vår behandling på en intresseavvägning då vi bedömer att vårt intresse överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter
Lagringstid: Du kan när som helst kräva att vi slutar att använda dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Du kan själv avregistrera dig från våra utskick direkt i våra e-postutskick, sms eller via kontakt med vår kundtjänst.

Besök på vår webbplats

Ändamål: När du använder vår webbplats hanterar vi dina personuppgifter i syfte att förbättra vår webbplats, analysera användarbeteende och för att göra återmarknadsföring via sociala medier och andra displaynätverk.
Rättslig grund: Samtycke
Lagringstid: Läs mer under avsnittet cookies.

Cookies

Cookies är små textfiler eller delar av information som lagras på din dator eller mobila enhet (t.ex. smartphone eller läsplatta) när du besöker vår webbplats.
De flesta webbläsare låter dig blockera cookies via dess inställningar. Det är dock nödvändigt att använda cookies för att vi ska kunna tillhandahålla vissa funktioner, och om du väljer att neka cookies kan funktionerna på webbplatsen bli begränsade.
Vi använder cookies för att anpassa innehåll och annonser, tillhandahålla grundläggande funktioner på vår webbplats, samt för att analysera hur vår webbplats används. Vi delar också information om hur du använder vår webbplats med våra samarbetspartners för sociala medier, annonsering och analysering.

Vanliga cookies kan delas in i två huvudtyper med olika lagringstid:

  • Permanenta cookies som ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
  • Sessionscookie som lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Se specifikation över våra cookies inklusive lagringstid

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.
Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas.
Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna.
Invända mot behandling som stödjer sig på vår intresseavvägning – du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas.
Rätt till dataportabilitet – du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du vill ha ytterligare information om dataskyddsförordningen kan du läsa mer här:

https://www.datainspektionen.se/

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddsförordningen ber vi dig att kontakta oss. Se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Vilka kan vi behöva dela dina personuppgifter med?

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter behöver vi dela dina personuppgifter med olika tjänsteleverantörer. Tjänsteföretagen får bara behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och de får inte användas för deras egna syften. För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation. För att hantera och administrera din order använder vi oss av olika logistikleverantörer. Vi kan vidare behöva tillåta att våra leverantörer får åtkomst till dina personuppgifter när de utför tjänster på uppdrag av oss, främst när de tillhandahåller support och underhåll av IT-system, lagringstjänster samt marknadsföring.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor som rör vår integritetspolicy eller som rör vår hantering av dina personuppgifter eller vår användning av cookies, eller om du vill åberopa någon av dina rättigheter enligt tillämplig integritetslagstiftning är du välkommen att kontakta oss på: [email protected]