Transportera hästar genom Europa: Hur fungerar det?

Att transportera hästar över gränser kan låta som en komplicerad process. Oavsett om du köper en ny häst från utlandet eller flyttar din häst till en annan plats är det viktigt att säkerställa deras säkerhet och välmående under resan. Vi pratade med Marcel Jordan Horse Transport, med 16 års erfarenhet, om hur det kan se ut när en häst transporteras från Spanien till Sverige.


1. Själva resan
Marcel Jordans transporttjänster börjar vanligtvis i Spanien och fortsätter genom Frankrike, Belgien, Nederländerna, Tyskland och Danmark innan de når den slutliga destinationen i Sverige. För att säkerställa hästarnas välmående inkluderar resan övernattningar på stall längs vägen. Marcel Jordan har ett omfattande nätverk av så kallade mellanstoppstall över hela Europa där hästarna kan vila och återhämta sig under långa resor.

2. Fordon och utrustning
Marcel Jordan använder skräddarsydda hästlastbilar som är utformade med fokus på hästars välmående, vilket ger komfort och säkerhet. Under transporten har hästarna tillgång till hö och vatten. De transporteras utan att vara fastspända, vilket gör att de kan röra sig fritt och minskar risken för transportfeber. Fordonen är välventilerade, och Marcel Jordan är det första företaget som har installerat ett system för fuktspridning. Detta system hjälper till att sänka temperaturen inne i lastbilen och säkerställer att hästarna inte blir för varma.

3. Dokumentation och hälsa
Att transportera hästar mellan europeiska länder kräver ett hälsocertifikat som kallas “Traces.” Hästarna måste också ha ett registrerat pass innan de kan få certifikatet. Även om specifika hälsocertifikat eller vaccinationer kan variera rekommenderar Marcel Jordan, som ett minimum, en influensavaccination. Ägarna bör vara medvetna om att det finns risker, även om Marcel Jordan tar största möjliga försiktighet under transporten. Hästarna transporteras på ägarnas eget ansvar, eftersom faktorer som företaget inte kan kontrollera kan påverka hästarnas välmående.

4. Kostnad och betalning
Kostnaden för hästtransport varierar beroende på specifika krav och destinationer. Marcel Jordan erbjuder både privata och delade transportalternativ.

5. Förberedelse
Hästar ska kunna gå i grimma och utrustas under transporten med en lädergrimma och grimskaft. Föl bör separeras från ston i minst tre veckor innan transport.

6. Säkerhet och välmående
Boxens storlek beror på hästens storlek och varierar vanligtvis mellan 80 och 90 cm i bredd. Storleken säkerställer stabilitet och förhindrar att hästarna vrider sig under transporten. Marcel Jordans lastbilar kan öppnas på sidan för enkel åtkomst för att tillhandahålla mat och vatten under resan. Hästarna kontrolleras cirka var fjärde timma under resan.

7. Regler och lagar
Specifika regler träder i kraft när man lämnar EU. Marcel Jordans team säkerställer att alla nödvändiga tull- och gränskontroller uppfylls.