När du börjar tävla kan det kännas som en djungel, men det är också svårt att hålla koll på alla regler när du når de internationella tävlingsnivåerna. Det finns många begrepp, regler och tillvägagångssätt som är viktiga att känna till. I denna guide kommer vi att göra vårt bästa för att ta upp allt som är viktigt att veta, så att du är helt förberedd nästa gång det är din tur att utmärka dig i arenan.


Moonless Night

Vid tävlingar i FEI-mästerskapet finns det specifika regler som gäller för varje tävling. FEI står för "Féderation Equestre Internationale", vilket ungefär översätts till "Den internationella hästsportorganisationen" och är den främsta organisationen som fastställer standarder och regler för internationella tävlingar. En lista över alla allmänna regler för dressyr-, hoppning- och fälttävlanstävlingar finns lätt tillgängliga på den officiella FEI-webbplatsen, klicka här för att se dem.

Dressyr
I dressyrtävlingar bedöms ryttarens förmåga att utföra en serie förutbestämda rörelser med sin häst. Dessa rörelser, eller "tester", är utformade för att visa hästens rörlighet, lydnad och atletiska förmåga, samt ryttarens skicklighet och precision.


Blue Meadow

Det finns flera nationella tävlingsnivåer som har olika namn beroende på landet. Dessutom finns det berömda internationella dressyrnivåer som kallas Prix St. George, Intermediere I, Intermediere II och sist men inte minst Grand Prix-nivån. Dessa representerar elitnivån inom dressyrvärlden.

En annan viktig regel som styr dressyrtävlingar är storleken och placeringen av logotyper på hästens utrustning och träns. Logotyper får inte överstiga en viss storlek och de måste placeras på ett sådant sätt att de inte stör domarnas förmåga att bedöma hästens rörelse och prestation.

Hoppning
Namnen på nivåerna skiljer sig åt i hoppning jämfört med dressyr. När det gäller internationella FEI-tävlingar bestäms nivåerna av antalet stjärnor (*). Det enklaste sättet att förstå de olika internationella nivåerna i hoppning är att de internationella nivåerna kallas "CSI" och följs ofta av ett visst antal stjärnor. Antalet stjärnor visar svårighetsgraden på den specifika banan, vilket kan bestämmas av hindernas höjd eller hur banan är byggd.


Blue Meadow

När det gäller utrustning och träns är användningen av boots tillåten, men det finns restriktioner för vilken typ och design av boots som får användas. Hästboots får endast användas för terapeutiska eller skyddande ändamål och de får inte användas för att förbättra prestationen. Dessutom är användningen av tyngdbelastade boots eller boots som begränsar hästens rörelse strikt förbjuden.

Användningen av sporrar är tillåtna, men de måste användas på ett humant och lämpligt sätt. Sporrarna ska vara korta och trubbiga, och ryttaren ska inte använda överdriven kraft. Om sporrarna bedöms orsaka skada på hästen kan ryttaren bli diskvalificerad.

Användningen av spö är också tillåten, men det finns restriktioner när det gäller längd och utformning. Spöt får inte vara längre än 75 cm och spetsen på spöt ska vara gjord av ett material som inte orsakar skada på hästen. Den ska endast användas för att uppmuntra hästen och får aldrig användas som straff.

Huvor och schabrak måste vara vita, svarta eller marinblå med inga synliga logotyper förutom en liten logotyp som kan finnas nära schabrakets gjordområde. Huvan får inte ha synliga logotyper och ska vara enfärgad utan mönster eller dekorationer. Om ryttaren bär en nationell uniform ska färgerna på huvan och schabraket matcha uniformen. Avvikelse från dessa regler kan leda till diskvalificering.

Det är viktigt för ryttare att sätta sig in i FEI:s regler och föreskrifter för hoppning för att säkerställa att de följer riktlinjerna under tävlingar. Överträdelser av dessa regler kan leda till diskvalificering och/eller påföljder.

Fälttävlan
Fälttävlan är en utmanande och spännande disciplin som består av tre olika faser: dressyr, hoppning och terräng. Ryttare måste navigera genom en serie hinder i hoppnings- och terrängfaserna och visa upp hästens atletiska förmåga, lydnad och träning.

Reglerna för fälttävlan är utformade för att säkerställa hästens och ryttarens säkerhet och välbefinnande, samt tävlingens rättvisa. Hästens utrustning och träns omfattas av specifika regler och ryttare måste följa strikta riktlinjer för användningen av spö, sporrar och annan utrustning.

Fälttävlingar börjar vanligtvis med dressyrfasen, där ryttare måste utföra en serie precisa och kontrollerade rörelser med sin häst. Poängen från dressyrfasen kombineras sedan med poängen från hoppningsfasen, där ryttare måste navigera genom en serie hinder inom en bestämd tidsgräns.

Förutom dressyr- och hoppningsfaserna inkluderar fälttävlingar även en tredje fas: terräng. Terräng innebär att man navigerar en bana med olika hinder, inklusive vattenhinder, diken och fasta staket.

Inom fälttävlan sträcker sig nivåerna från nybörjarnivåer, som Introductory och Training, till mer avancerade nivåer, som Intermediate och Advanced. Varje nivå har specifika krav för vilka typer av hinder och utmaningar ryttare och hästar måste hantera, samt begränsningar för användningen av viss utrustning. När ryttare avancerar genom nivåerna måste de visa ökade skicklighetsnivåer, vilket kulminerar i den mest utmanande nivån av alla, den fyrstjärniga nivån. Den fyrstjärniga nivån är reserverad för världens främsta ryttare och hästar och representerar höjdpunkten av prestation inom fälttävlan.

Vi önskar dig lycka till när det blir din tur i tävlingsringen!

Love, Team ES.